Anglès a LA FRESCA i altres idiomes!

Aprén i practica Anglès, Alemany, Italià, Francés o qualsevol altre idioma a les nostres instal.lacions, amb una terrassa de 400 m2 i gaudint d’un aperitiu.

Garantim el compliment de les mesures de SEGURETAT COVID19.

CLASSES de REFORÇ de totes les assignatures i nivells ONLINE.

Els nostres DOCENTS estan preparats per donar un cop de mà en aquelles assignatures que més ho necessites. No deixis que el periode d’inactivitat a l’escola trenqui el teu expedient. T’AJUDEM!

Problemes amb les assignatures, o només necessites un repàs puntual, trucan’s.

NO TANQUEM A L’AGOST!

Formacions ONLINE COVID19

Servei de formació ONLINE/Telemàtica de GRAN PART dels nostres serveis per el COVID-19

Veient que aquesta situació tan especial s’allarga en Millenium volem estar també al vostre costat.

Oferim també els nostres serveis de sempre i d’altres de forma NO PRESENCIAL i 100% ONLINE.

BASE JURÍDICA formació ONLINE degut a la excepcionalitat de la situació.

Formació telemática (ONLINE) per fins a un màxim de 25 pax.

Degut a les mesures imposades en el Real Decreto 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i en relació a l’execució online/a distància de les accions formatives.

 Serà possible l’execució de les accions del Recull a distància, mentre durin les mesures del Real Decreto, mitjançant videoconferència o similar, sempre i quan es compleixin les següents circumstàncies:

 Condicions relatives a l’ens local

 ·  L’ens local ha de donar el seu consentiment a la realització de l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial i, si s’acull a aquesta modalitat, notificar-ho per correu electrònic.

·   S’haurà de continuar recollint l’avaluació qualitativa i quantitativa de les persones participants (sés necessari).

· Per assegurar la correcta impartició de l’activitat, pot participar algun membre del personal tècnic del SLO que executa l’activitat, per tal de fer-ne el seguiment i garantir el bon resultat final.

 Condicions relatives al personal docent

 · La persona experta de la formació ha de tenir la disponibilitat i voluntat de realitzar l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial.

 Condicions relatives a les característiques d’execució de l’activitat

. L’ens local i la persona experta de la formació han de garantir que la realització de l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial compleix les característiques relatives al contingut, objectius, durada, metodologia de treball, mínim i perfil de persones participants, etc,.

. Cal assegurar que les activitats que es podrien executar en línia són aquelles el contingut de les quals permet la seva transmissió a distància i que per tant, l’absència de presencialitat en l’aula no suposa un obstacle per a la seva comunicació

Condicions relatives a les persones participants

 . Les persones participants han de tenir la possibilitat de connectar-se sense cap dificultat i seguir la totalitat de l’activitat en línia de manera accessible i senzilla.

L’ aplicación i altres eines de treball per la impartició i el sistema operatiu es definirà per el formador i l’entitat formadora.

millenium consultors info@milleniumcentre.es 937771969

Activitats SUBVENCIONADES RECULL 2020

Recull-XPDT.png

RECULL D’ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL

reputació online.jpg

 1. Com millorar la meva reputació ONLINE
 • L’objectiu d’aquest sessió informativa és obtenir una primera visió sobre la importància de la reputació online i com aprendre a manejar-la.
 • Què és la reputació online?
 • Com puc fer un anàlisi de la meva empresa en aquest sentit. Quin és el meu punt de partida?
 • Quins són els factors més importants a tenir en compte?
 • Quines eines gratuïtes tenim al nostre abast que ens permeten gestionar aquesta reputació?
 • Després de fer un petit anàlisis aprendrem a millorar-la de manera fàcil i eficaç.

Duració: 4 hores (1 jornada) Formadors: Montse Mondelo/Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

vendre inici.jpg

 1. Com vendre quan comences un negoci?

Fomentar les habilitats i coneixements sobre venta dels emprenedors/es amb l’objectiu d’aconseguir crear un argumentari de venta i estil comunicatiu adequat al seu producte i empresa.

Sessió 1: (4h) Objectius de la sessió:Descobrint el teu estil de venta i definir l’estil de venta més adequat per la teva empresa.

Continguts de la sessió:

 • Tècniques de venta, quines hi ha?
 • Canals de venta més importants.
 • Les competències bàsiques en el procés de venta: Escolta activa, comunicació…
 • Quin és el meu estil actual?
 • Quin és el meu argumentari de venta?
 • Adaptant la venta al meu producte i al meu client.

Sessió 2: (4h) Objectius de la sessió: Desenvolupar un argumentari de venta i un estil de comunicació que faciliti la venta dels productes o serveis del emprenedor/a.

Continguts de la sessió:

 • L’argumentari de venta: Desenvolupant el meu propi.
 • Potenciant el meu estil de comunicació i de relació.
 • Posada en pràctic: Coherència de el meu producte, client, empresa i jo.

Duració: 8 hores (2 jornades) Formadors: Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

finances basiques.jpg

 1. Aprèn les finances bàsiques per empendre amb èxit.

OBJECTIUS;

 • Assolir un nivell que permeti el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals que els permeti treballar en una comptabilitat simple
 •  Enregistrar el llibre de diari sense dificultats, especialment en les operacions més quotidianes.

Sessió 1: Aprendre el coneixement inicial bàsic de la comptabilitat.

Continguts de la sessió:

 • L’empresa
 • La comptabilitat una eina de gestió.
 • Conceptes fonamentals.
 • Classificació patrimonial.
 • Els comptes de resultats.
 • Aplicació pràctica a l’empresa: Què tinc que saber fer?

Sessió 2: Augmentar el coneixement comptable sobre la gestió empresarial.

Continguts de la sessió:

 • Operacions de tràfic.
 • L’ impost sobre el valor afegit.
 • Immobilitzat i la seva amortització.
 • Els resultats.

Duració: 6 hores (2 jornades) Formadors: Julia Moncunill

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

control horari.jpg

 1. Nova normativa control horari, com adaptar-me i no morir en l’intent

El mes de maig passat va entrar en vigor un polèmic Reial decret (Llei 8/2019), el qual estableix l’obligatorietat, per part de les empreses, de registrar les hores d’entrada i sortida de tots els seus treballadors.

Sempre amb l’objectiu de donar suport i potenciar als negocis, s’ha decidit organitzar una xerrada empresarial informativa, per a donar respostes a tots els dubtes que els comerciants i empresaris puguin tenir respecte del compliment de la nova llei de control horari per a evitar possibles sancions i infraccions.

En què consisteix l’obligació empresarial de registrar diàriament la jornada de treball dels treballadors?, L’obligació de registrar la jornada s’aplica a tots els treballadors sense cap excepció?, També els autònoms?, És possible registrar el temps de treball efectiu i no només l’hora d’inici i de fi?, Quin és el mecanisme per a registrar la jornada de treball?, A quines sancions s’enfronta l’empresa per no complir amb l’obligació de registrar la jornada dels treballadors?, Etc.

Duració: 4 hores (1 jornades)  Formadors: Julia Moncunill / Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

comptabilitat.jpg

5. Comptabilitat per no comptables: Aprèn les línies bàsiques (Posada en marxa de l’empresa SE/PM40)

OBJECTIUS:

 • Assolir un nivell que permeti el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals que els permeti treballar en una comptabilitat simple.
 • Enregistrar el llibre de diari sense dificultats, especialment en les operacions més quotidianes.
 • Haver adquirit una base suficient per poder continuar, si s’escau, un nivell superior sense dificultat.

CONTINGUTS:

Sessió 1: (4h)Objectiu:Aprendre el coneixement inicial bàsic de la comptabilitat.

Continguts:

 • L’empresa.
 • La comptabilitat una eina de gestió.
 • Conceptes fonamentals.
 • Classificació patrimonial.
 • Els comptes de resultats.
 • Aplicació pràctica a l’empresa: Què haig de saber fer?

Sessió 2: (4h) Objectiu: Augmentar el coneixement comptable sobre la gestió empresarial.

Continguts:

 • Operacions de tràfic.
 • L’impost sobre el valor afegit.
 • Immobilitzat i la seva amortització.
 • Els resultats.
 • El cicle comptable.
 • Què haig de saber fer?

Duració: 8 hores (2 jornades) Formadors: Julia Moncunill

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

 


IMPARTIM ALTRES FORMACIONS

info@milleniumcentre.es

CON la entrada de la nueva NORMA de control HORARIO, casi un 60% de los encuestados considera que esta ley ayudará a que haya menos absentismo laboral.

En general esta nueva ley ha sido bien recibida por parte de los españoles. Concretamente, un 67% de los encuestados cree que les beneficiará.

Por otro lado, uno de los temas más controvertidos es cómo afectará esta nueva ley a las diferentes modalidades de trabajo, como el teletrabajo o el trabajo por objetivos.

Según los datos obtenidos en la encuesta, un 70% cree que esta nueva normativa será totalmente compatible con las políticas de flexibilidad de la empresa.

Por otro lado, casi un 60% considera que esta ley ayudará a que haya menos absentismo laboral.

Movilypc.jpeg

En este sentido, los trabajadores temen que este Real Decreto les afecte negativamente en cuanto al absentismo laboral justificado, como las bajas médicas. Un 64% cree que con dicha normativa, los empleados tendrán miedo de ser despedidos ante cualquier ausencia del puesto de trabajo, tanto si es justificada como si no lo es.

Con la ley ya en vigor, son muchas las empresas que todavía no han implementado sistemas de registros de horarios. Las sanciones económicas a las que se enfrentan van desde los 60 euros para las infracciones leves, a los 187.515 euros para las más graves.

Fuente: Marrón y Blanco.

DESAYUNO de TRABAJO HOSTELEROS

El nuevo Real Decreto de Ley 8/2019 establece, a partir del 12 de mayo de 2019, la obligatoriedad que tienen las empresas de registrar las horas de entrada y salida de todos sus trabajadores. En TimingLog cooperamos con DestíSafor y hemos buscado soluciones que se adapten al sector hostelero puesto que tener un control horario de todos los empleados, ahora es obligatorio y puede ser sancionado con multas de hasta 6250€.

Cartel Taza.jpg

CURSO CARRETILLERO UNE58451/SPA

 Pràctiques amb diverses unitats de maquinaria.

PLACES LIMITADES i preu vàlid per persones en situació d’atur(amb presentació del DARDE), en cooperació amb les borses de treball dels Ajuntaments.

Preu especial PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 75€ (presentar DARDE)

Maquinaria Elevació  segons NORMATIVA UNE 58451 RD  i les NTP

Preu promoció PERSONES TREBALLADORES, 125€ 

5 abril.jpg

Part teòrica-pràctica:      Dia:   Divendres 5 Abril  8 hores Hora: 09:30h a 18:00h

Horaris aproximats fins finalització de la formació.

Lloc: a Millenium;Poligon industrial CAN ROCA, Esparreguera.

info@milleniumcentre.es          www.milleniumcentre.es         93 777 19 69

CURSO CARRETILLERO UNE58451/SPA

 Pràctiques amb diverses unitats de maquinaria.

PLACES LIMITADES i preu vàlid per persones en situació d’atur(amb presentació del DARDE), en cooperació amb les borses de treball dels Ajuntaments.

Preu especial PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 95€ (presentar DARDE)

Maquinaria Elevació  segons NORMATIVA UNE 58451 RD  i les NTP

Preu promoció PERSONES TREBALLADORES, 125€ 

carretillero Oct18.jpg

Part teórica:      Dia:   Dijous 4 Oct.  4 hores Hora: 13:00h a 17:00h

Part pràctica:      Dia:   Divendres 5 Oct  4 hores Hora: 09:30h a 13:00h

Horaris aproximats fins finalització de la formació.

Lloc: a Millenium;Poligon industrial CAN ROCA, Esparreguera.

info@milleniumcentre.es          www.milleniumcentre.es         93 777 19 69

Formació CARRETÓ Certificació UNE 54851 teórico-pràctica, 8 hores de formació, en PRL.

 Pràctiques amb diverses unitats de maquinaria.

PLACES LIMITADES i preu vàlid per persones en situació d’atur(amb presentació del DARDE), en cooperació amb les borses de treball dels Ajuntaments.

Preu per PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 90€ (presentar DARDE)

Maquinaria Elevació  segons NORMATIVA UNE 58451 RD  i les NTP

Preu per PERSONES TREBALLADORES, 125€ 

carr24.jpg

Part teórica:      Dia:   Dijous 24 Maig  4hores Hora: 09:30 a 13:00h

Part pràctica:      Dia:   Divendres 8 d’Abril  4 hores Hora: 14:30 a 19:00h

Horaris aproximats fins finalització de la formació.

Lloc: a Poligon industrial LA FLORA, Olesa de Montserrat.

info@milleniumcentre.es          www.milleniumcentre.es         93 777 19 69

Formació CARRETÓ Certificació UNE 54851 teórico-pràctica, 8hores de formació, en PRL.

 Pràctiques amb diverses unitats de maquinaria.

PLACES LIMITADES i preu vàlid per persones en situació d’atur(amb presentació del DARDE), en cooperació amb les borses de treball dels Ajuntaments.

Preu per PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 90€ (presentar DARDE)

Maquinaria Elevació  segons NORMATIVA UNE 58451 RD  i les NTP

Preu per PERSONES TREBALLADORES, 125€ 

carr.jpg

Part teórica:      Dia:   Dimarts 10 d’Abril 4hores Hora: 15:00 a 19:00h

Part pràctica:      Dia:   Dijous 12 d’Abril  4 hores Hora: Hora: 15:00 a 19:00h

Horaris aproximats fins finalització de la formació.

Lloc: a Poligon industrial CAN ROCA, Esparreguera.

info@milleniumcentre.es          www.milleniumcentre.es         93 777 19 69

Formació PREU ESPECIAL en: TREBALLS ALÇADA i PLATAFORMA ELEVADORA (PEMP) per Servei Prevenció Aliè (SPA)

 Pràctiques amb  MAQUINARIA i treballs en ALÇADA.

PLACES LIMITADES i preu vàlid per persones en situació d’atur(amb presentació del DARDE), en cooperació amb les borses de treball dels Ajuntaments.

Preu per PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 75€  per curs unitari  i 125€ les 2 formacions (presentar DARDE)

Maquinaria Elevació persones  segons RD  i les NTP certificat per SPA.

Preu per PERSONES TREBALLADORES, 90€ per formació. 

alçada i pemp.png

Plataforma:        Dilluns 29   8 hores   Hora: inici 9’30h fins a fin(amb pausa per dinar)

Alçada:      Dimarts 30   8 hores   Hora: inici 9’30h fins a fin(amb pausa per dinar)

Lloc: Esparreguera, Pol. Industrial Can Roca.

info@milleniumcentre.es          www.milleniumcentre.es         93 777 19 69