Activitats SUBVENCIONADES RECULL 2020

Recull-XPDT.png

RECULL D’ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL

reputació online.jpg

 1. Com millorar la meva reputació ONLINE
 • L’objectiu d’aquest sessió informativa és obtenir una primera visió sobre la importància de la reputació online i com aprendre a manejar-la.
 • Què és la reputació online?
 • Com puc fer un anàlisi de la meva empresa en aquest sentit. Quin és el meu punt de partida?
 • Quins són els factors més importants a tenir en compte?
 • Quines eines gratuïtes tenim al nostre abast que ens permeten gestionar aquesta reputació?
 • Després de fer un petit anàlisis aprendrem a millorar-la de manera fàcil i eficaç.

Duració: 4 hores (1 jornada) Formadors: Montse Mondelo/Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

vendre inici.jpg

 1. Com vendre quan comences un negoci?

Fomentar les habilitats i coneixements sobre venta dels emprenedors/es amb l’objectiu d’aconseguir crear un argumentari de venta i estil comunicatiu adequat al seu producte i empresa.

Sessió 1: (4h) Objectius de la sessió:Descobrint el teu estil de venta i definir l’estil de venta més adequat per la teva empresa.

Continguts de la sessió:

 • Tècniques de venta, quines hi ha?
 • Canals de venta més importants.
 • Les competències bàsiques en el procés de venta: Escolta activa, comunicació…
 • Quin és el meu estil actual?
 • Quin és el meu argumentari de venta?
 • Adaptant la venta al meu producte i al meu client.

Sessió 2: (4h) Objectius de la sessió: Desenvolupar un argumentari de venta i un estil de comunicació que faciliti la venta dels productes o serveis del emprenedor/a.

Continguts de la sessió:

 • L’argumentari de venta: Desenvolupant el meu propi.
 • Potenciant el meu estil de comunicació i de relació.
 • Posada en pràctic: Coherència de el meu producte, client, empresa i jo.

Duració: 8 hores (2 jornades) Formadors: Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

finances basiques.jpg

 1. Aprèn les finances bàsiques per empendre amb èxit.

OBJECTIUS;

 • Assolir un nivell que permeti el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals que els permeti treballar en una comptabilitat simple
 •  Enregistrar el llibre de diari sense dificultats, especialment en les operacions més quotidianes.

Sessió 1: Aprendre el coneixement inicial bàsic de la comptabilitat.

Continguts de la sessió:

 • L’empresa
 • La comptabilitat una eina de gestió.
 • Conceptes fonamentals.
 • Classificació patrimonial.
 • Els comptes de resultats.
 • Aplicació pràctica a l’empresa: Què tinc que saber fer?

Sessió 2: Augmentar el coneixement comptable sobre la gestió empresarial.

Continguts de la sessió:

 • Operacions de tràfic.
 • L’ impost sobre el valor afegit.
 • Immobilitzat i la seva amortització.
 • Els resultats.

Duració: 6 hores (2 jornades) Formadors: Julia Moncunill

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

control horari.jpg

 1. Nova normativa control horari, com adaptar-me i no morir en l’intent

El mes de maig passat va entrar en vigor un polèmic Reial decret (Llei 8/2019), el qual estableix l’obligatorietat, per part de les empreses, de registrar les hores d’entrada i sortida de tots els seus treballadors.

Sempre amb l’objectiu de donar suport i potenciar als negocis, s’ha decidit organitzar una xerrada empresarial informativa, per a donar respostes a tots els dubtes que els comerciants i empresaris puguin tenir respecte del compliment de la nova llei de control horari per a evitar possibles sancions i infraccions.

En què consisteix l’obligació empresarial de registrar diàriament la jornada de treball dels treballadors?, L’obligació de registrar la jornada s’aplica a tots els treballadors sense cap excepció?, També els autònoms?, És possible registrar el temps de treball efectiu i no només l’hora d’inici i de fi?, Quin és el mecanisme per a registrar la jornada de treball?, A quines sancions s’enfronta l’empresa per no complir amb l’obligació de registrar la jornada dels treballadors?, Etc.

Duració: 4 hores (1 jornades)  Formadors: Julia Moncunill / Eduard Giménez

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

comptabilitat.jpg

5. Comptabilitat per no comptables: Aprèn les línies bàsiques (Posada en marxa de l’empresa SE/PM40)

OBJECTIUS:

 • Assolir un nivell que permeti el coneixement de les bases de la comptabilitat i de les tècniques principals que els permeti treballar en una comptabilitat simple.
 • Enregistrar el llibre de diari sense dificultats, especialment en les operacions més quotidianes.
 • Haver adquirit una base suficient per poder continuar, si s’escau, un nivell superior sense dificultat.

CONTINGUTS:

Sessió 1: (4h)Objectiu:Aprendre el coneixement inicial bàsic de la comptabilitat.

Continguts:

 • L’empresa.
 • La comptabilitat una eina de gestió.
 • Conceptes fonamentals.
 • Classificació patrimonial.
 • Els comptes de resultats.
 • Aplicació pràctica a l’empresa: Què haig de saber fer?

Sessió 2: (4h) Objectiu: Augmentar el coneixement comptable sobre la gestió empresarial.

Continguts:

 • Operacions de tràfic.
 • L’impost sobre el valor afegit.
 • Immobilitzat i la seva amortització.
 • Els resultats.
 • El cicle comptable.
 • Què haig de saber fer?

Duració: 8 hores (2 jornades) Formadors: Julia Moncunill

DEMANA més INFO d’aquesta activitat: info@milleniumcentre.es

 


IMPARTIM ALTRES FORMACIONS

info@milleniumcentre.es