Formacions ONLINE COVID19

Servei de formació ONLINE/Telemàtica de GRAN PART dels nostres serveis per el COVID-19

Veient que aquesta situació tan especial s’allarga en Millenium volem estar també al vostre costat.

Oferim també els nostres serveis de sempre i d’altres de forma NO PRESENCIAL i 100% ONLINE.

BASE JURÍDICA formació ONLINE degut a la excepcionalitat de la situació.

Formació telemática (ONLINE) per fins a un màxim de 25 pax.

Degut a les mesures imposades en el Real Decreto 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 i en relació a l’execució online/a distància de les accions formatives.

 Serà possible l’execució de les accions del Recull a distància, mentre durin les mesures del Real Decreto, mitjançant videoconferència o similar, sempre i quan es compleixin les següents circumstàncies:

 Condicions relatives a l’ens local

 ·  L’ens local ha de donar el seu consentiment a la realització de l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial i, si s’acull a aquesta modalitat, notificar-ho per correu electrònic.

·   S’haurà de continuar recollint l’avaluació qualitativa i quantitativa de les persones participants (sés necessari).

· Per assegurar la correcta impartició de l’activitat, pot participar algun membre del personal tècnic del SLO que executa l’activitat, per tal de fer-ne el seguiment i garantir el bon resultat final.

 Condicions relatives al personal docent

 · La persona experta de la formació ha de tenir la disponibilitat i voluntat de realitzar l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial.

 Condicions relatives a les característiques d’execució de l’activitat

. L’ens local i la persona experta de la formació han de garantir que la realització de l’activitat a través d’aquest mitjà no presencial compleix les característiques relatives al contingut, objectius, durada, metodologia de treball, mínim i perfil de persones participants, etc,.

. Cal assegurar que les activitats que es podrien executar en línia són aquelles el contingut de les quals permet la seva transmissió a distància i que per tant, l’absència de presencialitat en l’aula no suposa un obstacle per a la seva comunicació

Condicions relatives a les persones participants

 . Les persones participants han de tenir la possibilitat de connectar-se sense cap dificultat i seguir la totalitat de l’activitat en línia de manera accessible i senzilla.

L’ aplicación i altres eines de treball per la impartició i el sistema operatiu es definirà per el formador i l’entitat formadora.

millenium consultors info@milleniumcentre.es 937771969